OH CRISIS 2.0

OH CRISIS 2.0
Reed Seifer, NY is a lot of work, 2010

WELCOME

This blog informs and reflects on the exhibition OH CRISIS at Huize Frankendael in Amsterdam. The exhibition presents a view through modern art towards the actual Credit Crisis.
We're now entering what may well be the most challenging man-made calamity in modern experience, a global financial crisis of unprecedented size, speed, interconnectedness and complexity. This event, also known as the Credit Crisis is not yet determined in terms of cause and effect. Our mission is to reaffirm the power of an open view, an in depth discussion, and an exploration of the Credit Crisis through art. Because art can unveil and may be able to present a different view. This exhibit explores some reflections on the current crisis. Works of the following artists are to be seen: (amongst others) Lara Almarcegui, Jan Fabre, William Monk, David Osbaldeston, Reed Siefer, Dave Sinai, Berend Strik, Remco Torenbosch, Koen van Mechelen, Roger van de Wouwer, Jason van der Woude

dinsdag 19 april 2011

Zonder kunst is het leven mislukt.


Alfredo Jaar in het kader van zijn The Marx Lounge, dat dit weekend opende bij SMBA: "Alle kunst is politiek. Kunst moet onverschilligheid doorbreken. Ons werkelijke kapitaal is niet geld - kijk naar de financiele crisis om ons heen. Kunst geeft ons nieuwe manieren om de werkelijkheid te zien. Nietsche schreef dat zonder muziek het leven een mislukking zou zijn. Ik voeg daaraan toe: zonder kunst is het leven een mislukt. (NRC, 19 aril 2011)

vrijdag 15 april 2011

Het COSMOPOLITAN CHICKEN PROJECT en meer kunst uit de collectie van de Verbeke Foundation


Geert Verbeke neemt een opvallende stelling in het debat over de waarde van kunst: hij verzamelt vergankelijke en organische kunst. Omdat deze kunstwerken zijn gemaakt van kwetsbaar materiaal, kan de verzamelaar ze niet beschouwen als een investering. Waarom zou je ook wel een bank kopen die na vijf jaar op is en moet jou wel kunnen overleven? Verbeke weigert kunstwerken te zien als een commerciële producten: kunst is educatie, filosofie en ethiek, kunst verruimt onze blik. De tentoongestelde werken uit de Verbeke Foundation werpen een frisse blik op de maatschappij waarin we leven én het menselijke leven zelf. Een tweetal bordspellen (collages) toont het leven als een kansspel. Breekt je arm in je vierde levensjaar of stap je probleemloos door naar de vijf? De dobbelsteen bepaalt. Maar het kan ook optimistischer: voor het Cosmopolitan Chicken Project heeft de kunstenaar zich er op toegelegd alle kippenrassen van de wereld (zo'n 170) te kruisen (een fokprogramma van decennia) en zo uiteindelijk de kip te fokken die alle andere kippen in zich draagt. Samen sta je sterk. Laat dat een les zijn op allerlei fronten.


Oh Crisis 2.0 is het tweede deel van een drieluik: draaide de tentoonstelling van vorig jaar nog om de financiële crisis en velden kunstenaars met enige afstand hun oordeel, inmiddels wordt de crisis aangegrepen om de kunsten te korten. De noodzakelijke vraag is nu: wat is de waarde van kunst? De Frankendael Foundation sprak met mensen uit het bedrijfsleven met een tweede leven in de kunst: naast hun vooraanstaande posities in grote bedrijven zetten zij zich in voor kunst en cultuur - ieder met een eigen visie, maar allen met hart voor de kunst.

dinsdag 5 april 2011

Huub Smeets (Vesteda) op video, werk van Berend Strik

Openingswoord 26 maart door Arjo Klamer

Over welke crisis hebben we het? Professor Arjo Klamer opende zijn speech met een korte inventarisatie onder het publiek. Wie heeft er last van de crisis? Een architect stak haar hand op, een theatermaker. Maar de rest bleef stil. De crisis zoals we die van vorig jaar kenden - met name financieel van aard - lijkt niet meer te bestaan. Wat overblijft is wellicht eerder een schraal gevoel. Maar een crisis biedt ook kansen. Als we naar de kunst kijken, valt er nog wel wat te winnen aan waarde. Want - zo stelde Klamer - niet alleen het kunstwerk zelf is van waarde, maar tevens het umfeld (de waarde voor de kunstwereld zelf) en het gesprek (de inspiratie die kunst levert) zijn waardevol. De her-ijking die de crisis onlokt, zou wel eens een nieuwe episode kunnen betekenen in de kunst. En dat zien we met een positieve blik tegemoet.