OH CRISIS 2.0

OH CRISIS 2.0
Reed Seifer, NY is a lot of work, 2010

WELCOME

This blog informs and reflects on the exhibition OH CRISIS at Huize Frankendael in Amsterdam. The exhibition presents a view through modern art towards the actual Credit Crisis.
We're now entering what may well be the most challenging man-made calamity in modern experience, a global financial crisis of unprecedented size, speed, interconnectedness and complexity. This event, also known as the Credit Crisis is not yet determined in terms of cause and effect. Our mission is to reaffirm the power of an open view, an in depth discussion, and an exploration of the Credit Crisis through art. Because art can unveil and may be able to present a different view. This exhibit explores some reflections on the current crisis. Works of the following artists are to be seen: (amongst others) Lara Almarcegui, Jan Fabre, William Monk, David Osbaldeston, Reed Siefer, Dave Sinai, Berend Strik, Remco Torenbosch, Koen van Mechelen, Roger van de Wouwer, Jason van der Woude

dinsdag 5 april 2011

Openingswoord 26 maart door Arjo Klamer

Over welke crisis hebben we het? Professor Arjo Klamer opende zijn speech met een korte inventarisatie onder het publiek. Wie heeft er last van de crisis? Een architect stak haar hand op, een theatermaker. Maar de rest bleef stil. De crisis zoals we die van vorig jaar kenden - met name financieel van aard - lijkt niet meer te bestaan. Wat overblijft is wellicht eerder een schraal gevoel. Maar een crisis biedt ook kansen. Als we naar de kunst kijken, valt er nog wel wat te winnen aan waarde. Want - zo stelde Klamer - niet alleen het kunstwerk zelf is van waarde, maar tevens het umfeld (de waarde voor de kunstwereld zelf) en het gesprek (de inspiratie die kunst levert) zijn waardevol. De her-ijking die de crisis onlokt, zou wel eens een nieuwe episode kunnen betekenen in de kunst. En dat zien we met een positieve blik tegemoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten